Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so slovinskou agentúrou SPIRIT Slovenia pripravujú podnikateľskú misiu zameranú na sektor informatizácie a informačno-komunikačných technológií. Podnikateľská misia bude prebiehať 16. – 18. novembra 2021 v hlavnom meste Ľubľana s nadväzujúcou konferenciou v meste Portorož a bude organizovaná ako sprievodné podujatie k predsedníctvu Slovinska v Rade Európskej únie.

Dátum: 16 – 18 november 2021

Miesto: obchodné a biznis centrum BTC v Ľubľane a Grand Hotel Bernardin v Portoroži

Organizátor:  SARIO

Kontakt: Adam Csuka, E: adam.csuka@sario.sk, T: +421 910 828 327

Silvia Krošlak, E: silvia.kroslak@sario.sk, T: +421 915 828 362

SPIRIT Slovenia organizuje pri príležitosti predsedníctva šesťmesačnú výstavu „SLOVENIA DIGITAL CENTRE – Technology for People“, počas ktorej bude prebiehať viacero workshopov, seminárov a sprievodných B2B aktivít. Pre slovenské spoločnosti bude usporiadané biznis fórum so slovinskými podnikateľmi, návštevy vo vybraných slovinských spoločnostiach a odborná konferencia Go Digital – 2021 – Just do IT.

Agentúra SARIO zabezpečuje bezplatne pre slovenské spoločnosti:

Podnikateľská misia je zameraná na nasledujúce sektory:

 • informatizácia,
 • IKT,
 • priemysel 4.0,
 • inovácie,
 • robotizácia,
 • cleantech

Zámerom podnikateľskej misie je nadviazanie partnerstiev a sprostredkovať možnosti pre rozvoj obchodných vzťahov  za účelom podpory obehovej a modernej digitálnej ekonomiky, priemyslu 4.0, či robotiky.

Program:
16. november (utorok)

 • Návšteva výstavy SLOVENIA DIGITAL CENTRE – Technology for People
 • Slovinsko-slovenské podnikateľské fórum
 • B2B stretnutia
 • Slovenský večer (neformálny networking)

 

17. november (streda)

 • Návšteva spoločnosti Kolektor
 • Návšteva spoločnosti Halcom
 • Návšteva spoločnosti Result
 • Prehliadky mesta Ľubľana

18. november (štvrtok)

 • Presun do mesta Portorož
 • Konferencia Go Digital 2021 – Just do IT
 • Pracovný obed (networking)

Agentúra SARIO si vyhradzuje právo na zmenu programu.

 

Registrácia je otvorená do 15. októbra 2021, 15.00.

REGISTRÁCIA 

Kapacita podnikateľskej misie je 9 účastníkov. Organizátori si vzhľadom na obmedzené kapacity vyhradzujú právo výberu účastníkov misie s prihliadnutím na sektorové zameranie a profil účastníka, jeho doterajšie pôsobenie a potenciál v teritóriu.

Prosíme, aby ste v registračnom formulári uviedli slovinské spoločnosti, s ktorými by ste radi rokovali počas Slovinsko-slovenského podnikateľského fóra a tie by  boli pozvané organizátorom na podujatie. Pre slovenských účastníkov budú k dispozícii rokovacie pulty, preto Vás žiadame o zaslanie loga Vašej spoločnosti a taktiež, aby ste na podujatie priniesli svoje marketingové materiály (brožúre, roll-up a pod.).

  

 

Go to Top