Nahrávam Udalosti

OSLO BUSINESS FORUM 2022 je podujatie, ktoré už dlhodobo okrem zaujímavých tém ponúka aj príležitosti na B2B stretnutia. Cez mobilnú aplikáciu podujatia si účastníci dokážu naplánovať stretnutia s relevantnými partnermi, a to buď osobne, alebo online. Podujatie dáva možnosť zoznámiť sa a rokovať s predstaviteľmi s rozhodovacou právomocou mnohých popredných spoločností v severskom regióne.
Fórum ponúka aj zaujímavé diskusie, ktoré spadajú do tematických celkov:

 • Ekonomika a trendy (Ktoré trendy budú kľúčové pre napredovanie vášho podnikania?)
 • Budúcnosť práce (Aké radikálne zmeny možno očakávať v nadchádzajúcom období?)
 • Firemná kúltura (Čo potrebujete implementovať, aby ste vytvorili kultúru vysokovýkonného tímu?)
 • Inovácia (Ako urobiť z inovatívnych postupov štandardný prístup vo vašej spoločnosti?)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem zorganizovať podnikateľskú misiu do Nórska, Oslo, na podujatie OSLO BUSINESS FORUM 2022.

 • Dátum konania: 19. –  22. september 2022 (pondelok- štvrtok)
 • Miesto: Oslo, Nórsko
 • Organizátor: SARIO, (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) národný projekt
 • Kontaktné osoby: Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk , T:+421 908 978 629
 • Webová stránka: https://www.obforum.com/2022

Cieľová skupina:  slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo  Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie:

 • inovácie,
 • smart technológie,
 • elektromobilita,
 • firmy z iných sektorov so záujmom o teritórium

 V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • Vstupenky na OSLO BUSINESS FORUM
 • Subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • Field trip podľa relevantnosti prihlásených MSP (sektorové témy)
 • Biznis raňajky v teritóriu
 • Spoločná večera slovenskej delegácie
 • Ubytovanie v teritóriu počas trvania misie pre dvoch zástupcov MSP
 • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

 

REGISTRÁCIA 

 

Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie je 7 MSP. Výber MSP na podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu  Podpora internacionalizácie MSP.

Go to Top