Nahrávam Udalosti

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v januári 2022 zorganizovať podnikateľskú misiu do Indie pri príležitosti konania podujatia 7th Smart Cities India Expo a 29th Convergence India.

 • Dátum konania: 20. –  26. marec 2022 (nedeľa- sobota)
 • Miesto: Naí Dillí, India
 • Organizátor: SARIO, (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu)
 • Kontaktné osoby:
 • Simona Novosadová, E: novosadova@sario.sk , T:+421 910 828 342

Cieľová skupina:  slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo  Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie veľtrhu:

 • Smart Cities EXPO — smart cities, smart transport, zelené technológie, solárna energetika, voda a sanitácia, odpadové hospodárstvo
 • Convergence India — Internet of Things, mobilné telefóny a príslušenstvá, mobilné aplikácie, cloud computing, 5G/LTE, Big Data, OTT vysielanie (over the top media service)

Hlavným cieľom misie je účasť na veľtrhu 7th Smart Cities India 2020 Expo a 29th Convergence India. Smart Cities India Expo sa od svojho vzniku v roku 2015 stalo najväčším veľtrhom a konferenciou na problematiku smart cities v oblasti Ázie. Súčasťou Smart Cities India 2022 Expo je viacero menších tematicky zameraných výstav, a to:

 • Clean India
 • Solar India
 • Water India
 • Transport India
 • Building India

Podujatie je zároveň od minulého roku spojené s priebehom podujatia Convergence India. Toto podujatie si vďaka svojej dlhoročnej tradícii vybudovalo povesť jednej z popredných výstav zameraných na inovácie a technológie v Indii. Každoročne sa jej zúčastňuje viac ako 750 vystavovateľov z 30 krajín sveta a vyše 25 000 návštevníkov. Zameranie výstavy sa sústreďuje na inovácie a trendy v mobilných technológiách, informačných technológiách a digitálnych médiách.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

 • vstupenky na podujatie
 • transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
 • subdodávateľské služby za účelom vyhľadávania relevantných zahraničných obchodných partnerov
 • ubytovanie v teritóriu pre jedného zástupcu spoločnosti
 • propagačné materiály
 • asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie

Podpora nezahŕňa:

 • letenky
 • iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

 

 

REGISTRÁCIA 

 

 

Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO ‚Podpora internacionalizácie MSP‘. V prípade naplnenia kapacity pred uplynutím registrácie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na skoršie ukončenie registrácie.

 

 

Go to Top