Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR  povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov. 

Miesto konania:

Webinár, online

Dátum konania:

30. júl 2021, (piatok)

Lektor:

Ing. Martina Švaňová

 Program:

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
• Nábor a výber zamestnanca
• Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru
• Spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
• Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
• Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti

Osobný spis zamestnanca
• Obsah osobného spisu Vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce,
zákona o archivácii, Nariadenia GDPR…)
• Lehoty uloženia pracovno-právnej dokumentácie

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
• Monitorovanie zamestnanca na pracovisku z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
• Zákaz diskriminácie

Rozvrhnutie pracovného času – základné princípy
• Rovnomerné
• Nerovnomerné
• Zmennosť
• Evidencia pracovného času zamestnanca

Zánik pracovného pomeru
• Spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru
• Riešenie disciplinárnych sporov
• Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

•Odpovede na otázky v rámci diskusie

 Harmonogram:

08:30 – 09:00

pripojenie k webináru

09:00 – 11:00

prednáška

11:00 – 12:00

obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00

prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: Ing. Martina Švaňová od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny
manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR,
pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám
nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 

bez DPH

20% DPH

Celkom

Online webinár

 70,00 €  

  10,00 €

84,00 €


V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú
prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 300721. 
 

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top