Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s Ing. Martinou Švaňovou sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť pre správne vedenie personálnej agendy – a to od náboru zamestnanca pre všetky druhy pomerov, cez vyhotovenie a podpísanie pracovnej zmluvy, vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov, rozvrhnutie pracovného času, GDPR  povinnosti, monitorovanie zamestnancov, až po spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru či riešenia možných disciplinárnych sporov. 

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 27. august 2021, (piatok)

Lektor: Ing. Martina Švaňová

 

Program:

Predzmluvné vzťahy z pohľadu zákona
• Nábor a výber zamestnanca
• Základné pravidlá a povinnosti v predzmluvných vzťahoch

Vznik pracovného pomeru
• Spôsoby zamestnávania v zmysle Zákonníka práce
• Povinnosti zamestnávateľa pri nástupe zamestnanca
• Pracovná zmluva, dohody – základné náležitosti

Osobný spis zamestnanca
• Obsah osobného spisu Vedenie personálnej dokumentácie o zamestnancovi z pohľadu príslušných zákonov (napr. Zákonníka práce, zákona o archivácii, Nariadenia GDPR…)
• Lehoty uloženia pracovno-právnej dokumentácie

Monitorovanie zamestnanca a ochrana osobných údajov
• Monitorovanie zamestnanca na pracovisku z pohľadu Zákonníka práce a zákona o ochrane osobných údajov
• Zákaz diskriminácie

Rozvrhnutie pracovného času – základné princípy
• Rovnomerné
• Nerovnomerné
• Zmennosť
• Evidencia pracovného času zamestnanca

Zánik pracovného pomeru
• Spôsoby a náležitosti skončenia pracovného pomeru
• Riešenie disciplinárnych sporov
• Povinnosti zamestnávateľa pri výstupe zamestnanca

Odpovede na otázky v rámci diskusie  

Harmonogram:

08:30 – 09:00: pripojenie k webináru

09:00 – 11:00: prednáška

11:00 – 12:00: obedňajšia prestávka

12:00 – 15:00: prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Ing. Martina Švaňová od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu: 70,00 €  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 270821.  

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top