Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár. Daňová poradkyňa Ing. Soňa Ugróczy vás na tomto webinári podrobne oboznámi s novou osobitnou úpravou dane ONE STOP SHOP (OSS), ktorá od 1. 7. 2021 zjednodušuje spôsob odvodu DPH. Ako účastník si vypočujete všetky výhody a nevýhody zavedenia tejto novinky, ako aj podrobné informácie o tom, koho sa OSS týka, na aké dodávky sa vzťahuje, ako funguje alebo aká je pri tejto osobitnej úprave splatnosť dane. Po absolvovaní webinára budete navyše pripravený na všetko, čo vám legislatíva nariaďuje – od registrácie do OSS/zrušenia OSS cez vyplnenie a podanie daňového priznaniazostavenie faktúry až po splnenie záznamovej povinnosti pre účely DPH .

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 27. september 2021, (pondelok)

Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Program:

  • Podmienky pre vstup do osobitnej schémy OSS pre slovenské spoločnosti – registrovať sa do OSS alebo nie?
  • Miesto dodania a osobitné miesto dodaniapri predaji tovaru na diaľku na území EÚ
  • Informácie k podávaniu „formulára daňového priznania v OSS– termíny na podanie daňového priznania, prepočet kurzu pre účely úhrady dane v OSS, špecifiká daňového priznania a iné
  • Platenie dane v OSS – splatnosť dane, variabilný symbol
  • Daňový režim pri tovare dodanom do 30.6.2021 a reklamovanom po 1.7.2021 – kde a ako vykazovať?
  • Vykazovanie konkrétnych typov dokladov v daňovom priznaní – určenie dátumu vykazovania dodávok v daňovom priznaní OSS, preddavky, opravné faktúry, vyúčtovacie faktúry s doplatkom a iné
  • Záznamová povinnosť pre OSS
  • Sankcie v OSS

Lektor:  Ing. Soňa Ugróczy –  daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP), spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, člen Metodickeo-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  50,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 270921.

 Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom. Videozáznam z webinára.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

 

Go to Top