Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „ODPADY – zmeny od 1. 1. 2022 v aplikačnej praxi firiem“. Tento prakticky zameraný webinár vám prináša odpovede na najčastejšie otázky firiem k zmenám v odpadovom hospodárstve, ktoré začali platiť koncom roka 2021 a začiatkom 2022. Lektorom je Ing. Tomáš Schabjuk, ktorý vás podrobnejšie prevedie súčasnou praxou na Slovensku, priblíži vám, čo robia firmy nesprávne a poskytne vám priestor na konzultácie. Spomedzi množstva informácií sa napr. dozviete, ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to predstavuje skvelú príležitosť, ktoré súhlasy ministerstvo zrušilo, kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov, ako sa zmeny dotkli zberových spoločností, ako aj to, či môžu podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov (z komunálnych odpadov z iných zdrojov) na zberný dvor. Diskutovať budeme aj o téme číslo jeden na Slovensku – jednorazových plastových obaloch a plánoch Ministerstva životného prostredia SR, ktoré by sa mali dotýkať najmä zberových spoločností, zodpovednosti výrobcov a stavebných odpadov.

Dátum a miesto konania:  16. marec 2022, (streda), webinár
Lektor:  Ing. Tomáš Schabjuk

 Program:

Zmeny v zákone o odpadoch od roku 2022

 • Ako sa zmenila definícia pôvodcu odpadov a pre ktoré firmy to bude znamenať vynikajúcu zmenu?
 • Ktoré súhlasy zrušilo ministerstvo?
 • Kam by sa mal po novom zasielať sprievodný list nebezpečných odpadov?
 • Ako sa zmeny dotkli zberových spoločností a obcí?
 • Môžu podnikatelia aj naďalej voziť svoje odpady z obalov z komunálnych odpadov z iných zdrojov na zberný dvor?
 • Čo priniesla zmena o jednorazových plastoch?
 • Spoločne sa pozrieme na schválené zmeny, ktoré začali platiť koncom roka 2021 a začiatkom 2022.
 • Aké sú plány ministerstva?
 • –        Zmena vyhlášky č. 371/2015 Z. z. – zmeny pre zberové spoločnosti
 • –        Zmena vyhlášky č. 373/2015 Z. z. – rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • –        Zmena zákona o odpadoch – stavebné odpady

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
 

Lektor:   Ing. Tomáš Schabjuk –  riaditeľ, pomáha a radí firmám a obciam, ako efektívnejšie nakladať s odpadmi. Študoval životné prostredie na TU vo Zvolene. Od roku 2007 pracuje v odpadovom hospodárstve. Najskôr pre spoločnosť Marius Pedersen, a.s., neskôr založil vlastnú spoločnosť Odpadový hospodár s.r.o.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 160322.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top