Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s Ing. Vladimírom Ozimým sa dozviete, čo potrebujete vedieť pre oceňovanie majetku.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 28. september 2021, (utorok)

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý

Program:

Správne stanovenie vstupnej ceny (oceňovanie majetku) z účtovného a daňového hľadiska pre účely odpisovania (príklady rôznych rozdielnych oceňovaní)

  • kúpa majetku po skončení prenájmu
  • darovanie  majetku do spoločnosti
  • prevod obchodného majetku z osobného užívania do majetku podnikateľa – FO

Odpisovanie majetku a porovnanie s novinkou u mikrodaňovníka 

  • štandardný postup pri odpisovaní majetku (zaradenie a odpisovanie)
  • odpisovanie majetku u mikrodaňovníka (kto je mikrodaňovník a akú má výhodu)
  • zmeny v odpisovaní majetku v roku 2021 pri špecifických budovách, ako napr.kúpeľná starostlivosť a vlastné ubytovne

Lektor:  Ing. Vladimír Ozimý –  člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo vo vydavateľstve Poradca podnikateľa. Aktívne prispieva do odborných časopisov Daňový a účtovný poradca podnikateľa (DÚPP), Dane a Účtovníctvo (DaÚ) a Daňový špeciál.  Svoje blogy a príspevky z oblasti daní publikuje na viacerých odborných portáloch a venuje sa lektorskej činnosti. Denne v rámci daňovej pohotovosti poradí niekoľkým desiatkam  našich zákazníkov.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  60,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 280921.

 Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom. Videozáznam z webinára.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

 

Go to Top