Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Nepreferenčný pôvod tovaru podľa platných pravidiel v roku 2022“.

Tento praktický webinár je určený pre zamestnancov vo výrobných alebo spracovateľských podnikoch a pre dovozcov a vývozcov, ktorí v medzinárodnom obchode (v rámci EÚ aj mimo EÚ) potrebujú preukázať pôvod tovaru. Ako celý tento proces prebieha v praxi, čo znamenajú jednotlivé pojmy a akých 7 krokov musíte poznať k určeniu nepreferenčného pôvodu tovaru, vám na tomto webinári priblížia skúsení lektori Monika Šašalová a Marian Šašala.

Ako účastník získate hlbšie poznatky o pravidlách, účele, určovaní a preukazovaní nepreferenčného pôvodu tovaru, ako aj poznatky o povinných dokladoch o pôvode tovaru. S pomocou viacerých praktických ukážok si zároveň osvojíte potrebné zručnosti k elektronickej komunikácii medzi vývozcom a SOPK, a to vrátane vyplnenia žiadosti o vydanie osvedčenia CERTIFIKÁT OF ORIGIN.

Dátum a miesto konania:  1. apríl 2022, (piatok), webinár
Lektor:  Monika Šašalová, Marian Šašala

 Program:

ÚVOD

 • Základné pojmy a právna legislatíva
 • Účel
 • Rozdelenie pôvodu
 • Rozdiely medzi pôvodom a colným štatútom

NEPREFERENČNÝ PÔVOD

 • Pravidlá nepreferenčného pôvodu v Spoločenstve 
 • Účel nepreferenčného pôvodu
 • Určovanie nepreferenčného pôvodu v spoločenstve 
 • Úplne získané výrobky
 • Ostatné výrobky
 • Preukazovanie nepreferenčného pôvodu
 • Dovoz
 • Vývoz
 • Vývoz – postup pre vydanie osvedčenia CERTIFIKÁT OF ORIGIN
 • Registrácia, postupy pre elektronické podávanie žiadostí  
 • Príprava podkladov, elektronické vypĺňanie žiadostí o vydanie osvedčenia

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:30 prednáška
11:30 – 12:30 obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   Monika Šašalová  v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva. Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie – odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 10422.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top