Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Monitorovanie priestorov z pohľadu GDPR,  WEBINÁR

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD. vám prináša komplexný a ucelený pohľad na problematiku monitorovania priestorov z pohľadu GDPR. Okrem príslušnej legislatívy, spoznáte tiež povinnosti prevádzkovateľov, lehoty uchovávania videozáznamov a taktiež situácie, na ktoré sa Nariadenie GDPR nevzťahuje. Po absolvovaní webinára budete mať jasno v
tom, ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok, a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec. V rámci programu si priblížime aj ďalšie skutočnosti spojené s prevádzkovaním kamerových systémov, napr. čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom, ako má vyzerať test proporcionality a podobne.

Miesto konania: Webinár, online
Dátum konania: 22. júl 2021, (štvrtok)
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.


Program:

V priebehu webinára budete oboznámení s dôležitými informáciami kladenými na
kamerové systémy a ich prevádzkovateľov, ako aj s pravidlami, ktorých sa zmeny nedotknú, napríklad:
• spôsob a rozsah informácií poskytovaných dotknutej osobe v prvej a druhej vrstve tzn., kde musíte umiestniť piktogram? Koľko dokumentov potrebujete pri monitorovaní priestorov?
• odporúčané
lehoty uchovávania videozáznamov a povinnosti prevádzkovateľa v prípade, ak chce videozáznamy uchovávať dlhšie,
• čo má obsahovať dokumentácia ku kamerovým systémom?
• ako má vyzerať test proporcionality, ak sú kamery prevádzkované na základe oprávneného záujmu,
• na základe akých právnych základov môžete monitorovať priestory?
ktoré priestory môžu byť monitorované kamerami, za akých podmienok a ktoré priestory by nemali byť monitorované vôbec,
• situácie, na ktoré sa GDPR nevzťahuje,
• ako prebieha
kontrola kamerových systémov z pohľadu Úradu na ochranu osobných údajov SR?
• rozoberieme si  niekoľko rozhodnutí o uložení sankcie zo strany Úradu pri
kontrole kamier
 


Harmonogram:

08:30 – 09:00 pripojenie k webináru
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:  JUDr. Marcela Macová, PhD. –  absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite
Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám
nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20%  DPH         Celkom
Online webinár 70,00 €     14,00 € 84,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu
uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 220721.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
• Videozáznam z webinára na 30 dní

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, T: 037 – 73 367 54, F: 037 – 73 367 39,  E: ivan.belka@sopk.sk

 

Prihláška:

Go to Top