Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár INTRASTAT-SK. Od 1. 1. 2022 dochádza k viacerým zmenám v štatistických zisťovaniach INTRASTAT-SK. Viac informácií o tom, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri vykazovaní transakcií medzi členskými aj nečlenskými krajinami, ktoré sú predmetom INTRASTAT hlásení, vám na tomto webinári predstaví Monika Šašalová.  Webinár je praktickým návodom pre spravodajské jednotky a ich zástupcov, ktorí sa kompletne oboznámia s novou terminológiou, zjednodušeným vykazovaním dovozu a vývozu, ako aj so zmenami kódov v druhoch obchodu – a to všetko s pomocou praktických príkladov a ukážok.

Dátum a miesto konania:  6. december 2021, (pondelok), webinár
Lektor:  Monika Šašalová

 Program:

INTRASTAT-SK:

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu
  • Právny základ štatistiky INTRASTAT-SK – predpisy EÚ a SR
  • Zmeny v INTRASTAT-SK hláseniach účinné od 1. 1. 2022
  • Nová terminológia
  • Povinné vykazovanie údajov
  • Zjednodušené vykazovanie dovozu a vývozu
  • Zmeny kódov v druhoch obchodu s praktickými príkladmi a ukážkami
  • Otázky a odpovede

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 14:30 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Monika Šašalová v colnej oblasti pôsobí viac ako 25 rokov. Začínala ako špeditér v prepravnej spoločnosti, neskôr nastúpila na miesto colnej deklarantky, kariéru ukončila ako vedúca colnej deklarácie a spravila si rekvalifikačné kurzy v oblasti účtovníctva. V roku 2017 založili s manželom rodinnú kooperáciu Marian Šašala-COLNÉ PORADENSTVO a Monika Šašalová COLNÉ SLUŽBY a vedenie účtovníctva (http://intrastat-hlasenie.eu/ ). Obaja totiž zistili, že neustále zmeny v predpisoch kladú čoraz vyššie požiadavky na ich štúdium a to ich priviedlo k myšlienke pomôcť podnikateľskej verejnosti formou školení a seminárov, colného poradenstva a tak napĺňať ciele svojej filozofie – odborne, zároveň však zrozumiteľne. Obaja zastávajú názor, že aj odborné informácie je možné podať ľudským a zrozumiteľným spôsobom.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 061221.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top