Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického cieľa 11.2 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, má záujem v novembri 2021 zorganizovať podnikateľskú misiu do Barcelony pri príležitosti konania podujatia – kongresu Smart City Expo World Congress 2021.

Dátum: 15. – 18. november 2021

Miesto:  Barcelona, Španielsko

Organizátor:  SARIO Národný projekt

Kontakt:  Michal Wuketich, E: wuketich@sario.sk

Čo je príkladom inteligentného mesta?
Napríklad také inteligentné parkovanie môže pomôcť vodičom nájsť parkovacie miesto a tiež umožniť digitálne platby. Ďalším príkladom by mohlo byť inteligentné riadenie dopravy na monitorovanie dopravných tokov a optimalizáciu semaforov, aby sa znížilo preťaženie, pričom služby zdieľania jazdy je možné riadiť aj inteligentnou mestskou infraštruktúrou.

Barcelona je jedným z prvých európskych miest, ktoré adaptovalo inteligentné technológie. Jej mestská infraštruktúra je veľmi rozvinutá s pozoruhodným otvoreným dátovým portálom, dobrým pokrytím senzorov kvality vzduchu, rozšíreným verejným wi-fi a inými modernými vymoženosťami.

Svetový kongres Smart City Expo existuje s cieľom posilniť postavenie miest a kolektivizovať mestské inovácie na celom svete. Podujatie sa prostredníctvom podpory sociálnych inovácií, vytvárania partnerstiev a identifikácie podnikateľských príležitostí zameriava na vytváranie lepšej budúcnosti miest a občanov na celom svete. Počas posledného konania kongresu v roku 2019 sa tohto podujatia zúčastnilo okolo 24000 návštevníkov a viac ako 1000 vystavovateľov.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Sektorové zameranie podnikateľskej misie: digitálna transformácia, informácie, telekomunikácia, spracovanie údajov, urbanizácia, vybavenie pre verejné zariadenia, rozvoj miest, mobilita, riadenie a financie

Webová stránka podujatia:  Smart City Expo World Congress 2021

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:

  • Vstupenky na kongres Smart City Expo World Congress 2021
  • Transfer v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
  • Networkingové B2B podujatie
  • Konferenčné priestory spolu s technickým vybavením  počas trvania B2B stretnutí
  • Propagačné materiály
  • Asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas trvania podnikateľskej misie
  • Podpora nezahŕňa: ubytovanie, letenky, resp., inú formu dopravy do teritória iné náklady súvisiace s individuálnymi a nadštandardnými požiadavkami uchádzačov

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť na tomto podujatí využite, prosím, možnosť predbežnej registrácie vyplnením formuláru do 24. septembra 2021. Predbežná registrácia nie je záväzná a slúži na zistenie záujmu o podnikateľskú misiu.

 

REGISTRÁCIA 

 

 

 

Go to Top