Nahrávam Udalosti

Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na Balkáne, (Bulharsko) pokrývajúci celý rad technológií a zariadení pre odvetvia energetiky, strojárstva, informačných technológií, stavebníctva, robotiky a automatizácie, ako aj automobilového priemyslu.  V roku 2019 sa na podujatí zúčastnilo celkovo 468 vystavujúcich spoločností z 34 krajín sveta, 182 spoločností sa na veľtrhu predstavilo po prvýkrát. Medzinárodný technický veľtrh Plovdiv navštívilo v roku 2019 až 24 tisíc špecialistov z 25 krajín sveta, podujatie získalo 650 publikácií v médiách.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom technickom veľtrhu Plovdiv 2022, ktorý sa bude konať v termíne 26. septembra – 1. októbra 2022.

Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Sektory výstavy:

  • Energetika, ekológia, chemický priemysel a vodné hospodárstvo
  • Strojárstvo, robotika a automatizácia
  • Stavebná technika, stavebné materiály a vybavenie
  • Informačné a digitálne technológie
  • Automotive, logistika a vybavenie

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ITF Plovdiv 2022 uhradí:

  • náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia),
  • drobné občerstvenie v rámci expozície,
  • povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa,
  • základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

Miesto:  Mezhdunaroden Panair, Plovdiv, Bulharsko 

Organizátor:  SARIO Národný projekt

Kontakt:  Simona Novosadová, E: simona.novosadova@sario.sk, T: +421 915 838 979

 

 

 

 

 

Go to Top