Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár. Na webinári s RNDr. Jozefom Mihálom  sa dozviete všetko podstatné počas jediného dňa, čo potrebuje vedieť mzdová účtovníčka na prelome rokov 2021/2022 – všetky schválené resp. pripravované legislatívne zmeny a všetky potrebné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2021.

Zároveň vás chceme v dobrom upozorniť na to, že o túto sériu webinárov resp. seminárov býva každoročne obrovský záujem a väčšina termínov je dopredu vypredaná – preto odporúčame zabezpečiť si svoje miesto dostatočne včas vrátane úhrady.

Upozorňujeme, že na tomto webinári preberieme problematiku nového zákona o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit len v rámci obmedzených časových možností, z dôvodu množstva preberaných tém! Ak máte záujem o podobné vysvetlenie do hĺbky, odporúčame špecializované webináre k téme „Kurzarbeit“ v termínoch od 15.11.2021 do 6.12.2021!

 • Miesto konania: Webinár, online
 • Dátum konania: 31. január 2022, (pondelok)
 • Dátum konania: 01. február 2022, (utorok)
 • Dátum konania: 02. február 2022, (streda)
 • Dátum konania: 08. február 2022, (utorok)
 • Dátum konania: 09. február 2022, (streda)
 • Dátum konania: 10. január 2022, (štvrtok)
 • Dátum konania: 15. február 2022, (utorok)
 • Trvanie: 09:00 – 14:30, obedňajšia prestávka 11:30-12:00)

Program

BLOK „Legislatívne zmeny vo mzdovej učtárni pre rok 2022“

 1. Zmeny v Zákonníku práce
 • minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, príplatky ku mzde
 • zmeny v stravovaní zamestnancov, od 1.1.2022 musí zamestnávateľ umožniť výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom
 • vek 65 rokov ako výpovedný dôvod
 • nárok na dovolenku pre zamestnancov starajúcich sa o dieťa
 • zmeny v exekučných zrážkach, zmeny základných nepostihnuteľných súm
 1. Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. Kurzarbeit
 • nový nástroj, ktorý nahrádza príspevky „Prvá pomoc“
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a je v čase skrátenej práce
 • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o režime skrátenej práce
 • vzorec na výpočet podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady
 • súvisejúce zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory a súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 • pomoc pre SZČO v roku 2022
 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov závislá činnosť
 • nezdaniteľné časti v roku 2022
 • daňové bonusy v roku 2022, zmeny v daňovom bonuse na deti
 • ďalšie zmeny pri zdanení príjmov zo závislej činnosti (zamestnanci a zamestnávatelia)
 1. Sociálne, zdravotné poistenie a dávky
 • min. a max. vymeriavacie základy a ďalšie veličiny v roku 2022
 • zrušenie tzv. odvodovej výnimky pre dlhodobo nezamestnaných
 • poistné na financovanie podpory pri skrátenej práci, zmeny mesačného výkazu poistného
 • zmeny pre tehotenské a materské v roku 2021
 • zmeny v dôchodkoch, rodičovský dôchodok
 • zmeny v oznamovacích povinnostiach voči zdravotným poisťovniam

BLOK „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021“

 • nezdaniteľné časti za rok 2021
 • daňový bonus na deti pri zohľadnení dotácie na stravovanie, daňový bonus na zaplatené úroky
 • povinnosti pri ročnom zúčtovaní preddavkov, termíny, leg. zmeny procesu
 • kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie
 • rozdiely pre rezidentov a nerezidentov
 • tlačivá potrebné na vykonanie RZ za rok 2021, zmeny v tlačivách (ak budú dovtedy zverejnené)
 • vykonanie ročného zúčtovania za rok 2021, vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov
 • „Hlásenie“ za rok 2021 a „Prehľad“ pre rok 2022
 • venovanie 2% (3%) za rok 2021
 • ďalšie zmeny a novinky určené Finančnou správou SR/Ministerstvom financií

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Zmena a doplnenie programu vyhradené.

 

Organizačné pokyny:

Pred webinárom dostanete rozsiahly pracovný materiál  v .pdf podobe.  Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“). 

Pripojenie: Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú. V prihláške uveďte dátum webinára, na ktorý sa hlásite.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 310122.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

Go to Top