Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Kurzarbeit – nová finančná podpora zamestnávateľov z praxe + VZORY“Od 1. 3. 2022 môžu zamestnávatelia žiadať o novú finančnú podporu tzv. „Kurzarbeit“. Táto podpora vám ako zamestnávateľovi má poskytnúť čiastočnú úhradu nákladov na mzdy zamestnancov v období, kedy vplyvom vonkajších faktorov nastanú obmedzenia vo vykonávaní ich činnosti. Všetko, čo potrebujete poznať o podmienkach získania takejto finančnej podporyjej výške a časovom obdobípodaní žiadosti a podobne, vám podrobne objasní na 2-hodinovom webinári JUDr. Jozef Lukajka, PhD. Po skončení webinára vám navyše lektor poskytne vzory potrebných dokumentov na priznanie finančnej podpory, a to vzor písomnej dohody so zástupcami zamestnancov a vzor písomnej dohody so zamestnancom.

Dátum a miesto konania:   12. apríl 2022, (utorok), webinár
Lektor:  JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

 Program:

  • zámer novej právnej úpravy
  • podmienky poskytnutia podpory
  • postup pri žiadaní podpory
  • suma a výplaty podpory
  • povinnosti zamestnávateľa​
  • konanie o poskytnutie podpory​
  • dohoda vs. rozhodca
  • poskytneme potrebné dokumenty pre priznanie podpory
  • diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD – okrem lektorskej a publikačnej činnosti pôsobí v Advokátskej kancelárii LUKAJKA & PARTNERS s. r. o. ako riadiaci advokát, kde sa venuje uplatňovaniu nárokov a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach, konaniach s inšpektorátmi práce, so Slovenskou obchodnou inšpekciou a ďalšími štátnymi inštitúciami.  Pred výkonom advokátskej činnosti pôsobil niekoľko rokov ako právnik na právnom oddelení inšpektorátu práce, kde okrem iného dohliadal na dodržiavanie pracovného práva a BOZP v spoločnostiach. Počas svojej praxe nadobudol skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy (pracovné právo, BOZP, trestné právo, správne právo a pod.) a práva v e-commerce (eshopy, internetové obchody a pod.) pri poskytovaní právnych služieb pre slovenských a zahraničných klientov. Právnemu rámcu eshopov a ich zastupovaniu v súdnych konaniach, konaniach so SOI a Úradu na ochranu osobných údajov sa venuje od samotného prijatia základných zákonov pre túto oblasť (zákon č. 122/2013 Z. z., zákon č. 102/2014 Z. z. a pod.) v zmysle neskorších novelizácií a nových zákonov. Od prijatia týchto zákonov poskytol viac ako 300 právnych riešení pre firmy a živnostníkov.

 

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu webinára, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 120422.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top