Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na online seminár s PhDr. Jozefom Sýkorom, MBA, kontrolórom vo verejnej správe, ktorí vás bližšie oboznámi s novelou zákona pre rok 2022 a zároveň vám poskytne všetky potrebné znalosti na to, aby ste zvládli v praxi absolvovať finančnú kontrolu v roku 2021 a 2022. Webinár je určený subjektom verejnej a štátnej správy, ktoré si vypočujú odporúčania lektora z praxe a praktické návody k príjmom, výdavkom, právnym či iným úkonom majetkovej povahy. Ako účastník sa navyše zoznámite aj so zákonnými alternatívami výkonu základnej finančnej kontroly počas práce z domu, teda elektronickou formou

Dátum a miesto konania:  6. december 2021, (pondelok), online webinár
Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Cieľová skupina:

Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia, vedúci zamestnanci).

 1.  Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 2. Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 3. Ako overovať rozhodnutie o poskytnutí dotácie alebo príspevku?
 4. Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
 5. Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?

Program:

 • Finančné operácie – kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly
  • Overenie a kontrola príjmovhotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrole výdavkov v hotovosti a bezhotovostne
  • Overenie a kontrola poskytovania prostriedkov
  • Overenie právnych úkonov (zmlúv, rozhodnutí a výziev)
  • Overenie iných úkonov majetkovej povahy (pohybov majetku, škodové udalosti, odpisy, rezervy a podobne)
 • Náležitosti výkonu základnej finančnej kontroly
 • Interné smernice subjektov k finančnej kontrole do praxe
 • Konzultácie s účastníkmi
 • Záver
08:30 – 09:00 prezentácia
09:00 – 13:00 prednáška spojená s diskusiou

Harmonogram:

Lektor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA  pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve  a kontrolór Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu k finančnej kontrole, príručku na rozpočtovanie a účtovanie v samospráve a publikáciu o zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok. Rovnako pravidelne a pútavo školí tému práva verejnej správy s príkladmi zo svojej kontrolnej a publikačnej praxe

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online webinár  50,00 €   10,00 € 60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 061221.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top