Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, sro Vás pozýva na webinár: Interné smernice v účtovníctve a ich zostavenie na praktickom príklade. Prečo je dôležité ich mať a ako ich zostaviť… Téme „interných smerníc pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke“ sa bude na uvedenom webinári venovať Ing. Martin Mikláš. Spoznáte   súvisiacu právnu úpravu, získate odporúčania z doterajšej praxe lektora a na praktickom príklade si navyše vyskúšate, ako internú smernicu správne zostaviť. Čas bude vyhradený aj na vaše otázky a konzultácie k danej problematike.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 13. júl 2021, (utorok)

Lektor: Ing. Martin Mikláš

Program:

  • Teoretické východiská a potreba zavedenia internej smernice pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke (právna úprava)
  • Praktický príklad zostavenia internej smernice pre vedenie účtovníctva v účtovnej jednotke
  • Zhrnutie problematiky a diskusia
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Lektor: Ing. Martin Miklášodborník pre oblasť daní a účtovníctva. Vyštudovaný obor Ekonomika a manažment podniku. Počas štúdia sa zaoberal najmä oblasti daní, účtovníctva a finančníctva. Držiteľom ocenenia Tax Advisers Award 2018 od SKDP za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl. Zakladateľ, riaditeľ účtovnej a poradenskej spoločnosti ACCOUNT SOFT s.r.o., ktorá sa zaoberá vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovaním miezd a daňových priznaní, zakladaním obchodných spoločností a ich likvidáciou. Poskytuje odborné rady prostredníctvom chatu a listárne desiatkam našich klientov. Publikuje odborné články a interné firemné predpisy.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú. V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 130721.

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top