Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, sro Vás pozýva na webinár: Pretrvávajúce zmeny v BOZP v kontexte najčastejších otázok z pandemickej praxe. Webinár s Miroslavou Mošonovou (lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti inšpekcie práce) reflektuje a prináša vám odpovede na najčastejšie otázky k naďalej platným novelám o BOZP, ktoré riešia aktuálnu pandemickú situáciu na pracoviskách i mimo nich. Na webinári si detailne ozrejmíte jednotlivé body noviel a zároveň si vypočujete podrobné návody, napr. ako postupovať pri návrate na pracovisko alebo pri trvalom home office a zaistení BOZP v takomto prípade. Priestor bude vyhradený aj na konzultáciu vašich individuálnych nejasností či problémov.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 16. júl 2021, (piatok)

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová

Program:

  • Zmeny zákona o BOZP:
    • novela účinná od 4. 4. 2020
    • novela účinná od 21. 7. 2020
    • novela účinná od 1. 4. 2021
  • Najčastejšie otázky na tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Návrat na pracovisko po pandémii
  • Trvalý „home office“ – domácka práca a zaistenie BOZP

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonováprofesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnosti zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.

Organizačné pokyny:

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 5 dní pred konaním  seminára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú. V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 160721.

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top