Nahrávam Udalosti

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na seminár: „Evolúcia vo verejnom obstarávaní v roku 2022 – všetko o novele zákona“. Od marca 2022 sa menia pravidlá verejného obstarávania, a to pre všetky súťaže – nielen pre tie eurofondové. Pripravte sa na tieto zmeny dostatočne včas a zistite, čo sa mení vo verejnom obstarávaní. Webinár s JUDr. Jurajom Tkáčom, PhD., vám odhalí nielen samotné zmeny, ale upozorní aj na súvislosti, ktoré tieto zmeny so sebou prinášajú.

Dátum a miesto konania: 30. november 2021, (utorok),                          online webinár
Lektor: JUDr. Juraj Tkáč, PhD.

 Program:

  • Zmena limitov, keďže novela nemá účinnosť od začiatku roka, ako má zmena limitov vplyv na všetky informačné povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu k zmeneným limitom, objasníme, aký vplyv má zrušenie EKS na počítanie limitov v rámci roka 2022.
  • Zákazky s nízkou hodnotou, kedy musí, kedy môže a kedy nemusí verejný obstarávateľ využiť elektronickú platformu pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
  • Podlimitné zákazky – len cez elektronickú platformu, ako bude vyzerať obchodovanie na elektronickej platforme, čo môžu uchádzači rozporovať v rámci elektronickej platformy, zmeny a novinky pri podávaní a vybavovaní žiadostí o nápravu.
  • Nadlimitné zákazky – zmeny v spôsobe vyhodnotenia ponúk, (super) reverzné verejné obstarávanie, povinné kvóty pre zelené zákazky, (ne)zrušenie Rady UVO a revízne postupy vo verejnom obstarávaní.

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 11:30 obedňajšia prestávka
11:30 – 14:30 prednáška spojená s diskusiou

 
Lektor: JUDr. Juraj Tkáč, PhD. je predsedom Únie profesionálov verejného obstarávania. Je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva  práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.  

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online webinár  70,00 €   14,00 € 84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 301121.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top