Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Dohody komplexne v roku 2022“. Webinár s RNDr. Janou Motyčkovou vás komplexne prevedie zamestnávaním „na dohodu“ v roku 2022. S ohľadom na posledné legislatívne zmeny sa do detailu oboznámite s jednotlivými druhmi dohôd a ich špecifikami. Rozobraté budú dohody pre mladistvých, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody počas prázdnin po skončení školy aj pripravované novinky v dohodách na sezónne práce od 15. 4. 2022. Po skončení webinára tak pre vás nebude žiaden problém uzatvoriť alebo ukončiť zmluvný vzťah na dohodu, nastaviť pracovný čas a odmeňovanie, splatiť daň a poistné, vykonať zrážky zo mzdy či vyrovnať nemocenské dávky.

Dátum a miesto konania:  11. máj 2022, (streda), webinár
Lektor:  RNDr. Jankou Motyčkovou

 Program:

Druhy dohôd, charakteristika, zmluvné podmienky, všeobecné pravidlá

 • Uzatváranie a ukončovanie dohôd, obmedzenia
 • Dohody mladistvých a DoBPŠ, dohody počas prázdnin po skončení školy

Dohody na sezónne práce – pripravovaná novinka od 15. 4. 2022

Pracovný čas a odmeňovanie dohodára

 • Pravidlá pre pracovný čas dohodárov
 • Evidencia
 • Odmena dohodára, príplatky, splatnosť odmeny, zmluvné dojednania, minimálna mzda

Daň a poistné z dohôd

 • Zdaňovanie príjmu z dohôd, nezdaniteľná časť, dohoda popri pracovnom pomere u zamestnávateľa, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
 • Pravidelný a nepravidelný príjem v SP
 • Platenie poistného z dohôd, DoBPŠ, dohody dôchodcov, výnimky
 • Dohody na sezónne práce, odvodová úľava – pripravované od 15. 4. 2022
 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, termíny, kódy, opakované uzatváranie dohôd
 • Vykazovanie dohôd s pravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom pre SP
 • Vykazovanie dohôd v ZP

Nemocenské dávky, ELDP

 • Dohoda a neprítomnosť v práci, PN dohodára
 • Dohoda popri „materskej“ a rodičovskej dovolenke – platenie  poistného a vykazovanie
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia pre dohodárov

Vykonávanie zrážok z dohody a potvrdenie o vykonávaných zrážkach z dohody

Diskusia 

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 12:30 prednáška
 

Lektor: RNDr. Jana Motyčková –  odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 110522.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top