Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár s RNDr. Jozefom Mihálom. Pamätáte si na tlačovku ministra financií Igora Matoviča, na ktorej predstavoval svoju „Daňovú revolúciu“ a hovoril o rozdieloch v zdanení a odvodoch zamestnancov a živnostníkov? Na tejto tlačovke použil príklady a postupy, o ktorých budeme hovoriť na webinári a ktoré nájdete v knihe Daňové a odvodové tipy VIII. (2022), ktorú vám zašleme pred webinárom poštou (kniha je v cene webinára).

  • Miesto konania: Webinár, online
  • Dátum konania: 10. marec 2022, (štvrtok)
  • Trvanie: 09:00 – 14:30, obedňajšia prestávka 11:30-12:00 a dve 10 minútové prestávky,

Program

Postavenie SZČO, spoločníkov a konateľov v našom daňovo-odvodovom systéme je špecifické.

Tieto osoby môžu mať relatívne vysoké daňovo-odvodové zaťaženie – ale môže to byť aj naopak.

Na webinári si podrobne vysvetlíme jednotlivé pravidlá, možnosti a alternatívy. Skrátka, budeme hovoriť o optimalizácií daňovo-odvodového zaťaženia samostatne podnikajúcich osôb. Zaujímať nás bude aj otázka, ako čo najvýhodnejšie na konci roka vyplatiť spoločníkom a konateľom odmeny.

Súčasne si ukážeme aj dopady na dávky – dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské a materské atď.

Tému teda preberieme komplexne. Nezameriame sa len na otázky legálneho platenia čo najnižších daní a odvodov ale ukážeme si, ako to urobiť tak, aby zostal nárok na dávky.

Nepremeškajte príležitosť zúčastniť sa na webinári s jedinečným obsahom – webináre s touto témou v októbri a novembri 2021 boli vypredané!

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Organizačné pokyny:

Pred webinárom Vám pošleme knihu Daňové a odvodové tipy VIII. (2022).

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).

Pripojenie: Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú. V prihláške uveďte dátum webinára, na ktorý sa hlásite.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 230222.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top