Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár: „Daň vyberaná zrážkou v príkladoch“. Na tomto webinári sa podrobne oboznámite s legislatívnou aj praktickou stránkou dane vyberanej zrážkou (ďalej aj „DVZ“)  podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“). Spoznáte  cieľ, podstatu, okruh platiteľov a ich povinnosti voči správcovi dane, ktoré sú charakteristické pre tento spôsob zdaňovania príjmov. Ako účastník získate kompletný prehľad o jednotlivých druhoch príjmov zdaňovaných daňou vyberanou zrážkou, podrobnostiach, výhodách aj nevýhodách na celý spôsob tejto formy zdaňovania príjmov.

Dátum a miesto konania: 24. november 2021, (streda),                          online webinár
Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová

 Program:

 • Čo je daň vyberaná zrážkou – základná charakteristika podľa zákona o dani z príjmov
 • Kto je platiteľom dane vyberanej zrážkou a kto je daňovníkom tejto dane
 • Lehota na zrazenie dane, lehota na odvedenie dane vyberanej zrážkou
 • Administratívne povinnosti platiteľa dane voči správcovi dane
 • Sadzby dane vyberanej zrážkou, základ dane vyberanej zrážkou, osobitosti a výnimky
 • Platiteľ dane a konečný príjemca príjmu
 • Kedy je možné/nie je možné uplatniť na vyplatený príjem daň vyberanú zrážkou
 • Kedy na uplatní daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/rezidentov SR
 • Kedy sa uplatňuje daň vyberaná zrážkou z príjmov daňovníkov/nerezidentov SR
 • Možnosti zdanenia príjmu tohto daňovníka daňou vyberanou zrážkou podľa ZDP príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Uvedenie jednotlivých druhov príjmov zdaňovaných zrážkou
 • Rozdiel medzi daňou vyberanou zrážkou a zabezpečením dane
 • Situácie, kedy je daň vyberaná zrážkou definitívne vyrovnaná u:
  • daňovníka/rezidenta SR a
  • daňovníka/nerezidenta SR
 • Situácie, kedy daň vyberanú zrážkou je možné vyrovnať aj podaním daňového priznania
 • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 12:00 prednáška

Lektor: Ing. Valéria Jarinkovičová odborníčka na dane, najmä na zdaňovanie príjmov fyzických osôb,  s dlhoročnou praxou aj vo  Finančnej správe SR.

Organizačné pokyny 
Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

 Miesto bez DPH     20% DPH         Celkom
Online webinár  50,00 €   10,00 € 60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 241121.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top