Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Cookies lišta od 1.2.2022, WEBINÁR

Webinár s JUDr. Marcelou Macovou, PhD., vám napomôže nastaviť vašu cookies lištu podľa nových pravidiel účinných od 1. 2. 2022. Okrem toho, že poznáte význam zberu cookies pre prevádzkovateľov webových stránok, webinár  vám zároveň ponúka jedinečnú príležitosť overiť si, či vaša existujúca cookies lišta spĺňa najnovšie zásady. Pre lepšiu predstavu, ako má „cookies lišta vyzerať, si predostrieme niekoľko jej ukážok, ktoré sú v súlade s GDPR.

Miesto konania: Webinár, online
Dátum konania: 18. január 2022, (utorok)
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Program:

  • Počas webinára si prejdeme a vysvetlíme, ktoré cookies sú osobné údaje,
  • povieme si, prečo musíte riešiť „cookies lištu“ a ako má vyzerať (ukážeme si také, ktoré sú v súlade s GDPR),
  • vysvetlíme si a ukážeme na konkrétnych príkladoch ako má vyzerať a čo má obsahovať informácia pre cookies,
  • povieme si, čoho je potrebné sa vyvarovať,
  • odkedy platia nové pravidlá,
  • povieme si, či každý, kto má webovú stránku, musí mať cookies lištu,
  • povieme si, či stačí tá lišta, ktorú máte (môžete komunikovať s lektorom a poslať mu link) alebo ju bude potrebné zmeniť, alebo kompletne vymeniť.
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 pripojenie k webináru
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor:  JUDr. Marcela Macová, PhD. –  absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.
 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám
nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20%  DPH         Celkom
Online webinár 50,00 €     10,00 € 60,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 180122.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
• Videozáznam z webinára na 30 dní

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, T: 037 – 73 367 54, F: 037 – 73 367 39,  E: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top