Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný seminár:

Webové stránky podľa nového zákona o elektronických komunikáciách a sociálne siete

Na dvojhodinovom webinári si povieme, čo nás čaká od 01.02.2022 s novým zákonom o elektronických komunikáciách pri cookies agende nielen z pohľadu nového zákona, ale aj predpisov o ochrane osobných údajov.

Popis:

 • Čo všetko na webovej stránke treba riešiť z pohľadu ochrany osobných údajov?
 • Máte napríklad odkaz na sociálne siete?
 • Kontaktný formulár?
 • Máte zverejnené informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov?
Miesto konania: Webinár, online
Dátum konania: 12. október 2021, (utorok)
Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Program:

 • úvod do problematiky,
 • vysvetlenie legislatívnych zmien,
 • cookies lišta – čo by mala obsahovať a ako by mala vyzerať,
 • obsah informácie o spracúvaní osobných údajov,
 • kontaktný formulár,
 • odkazy na sociálne siete,
 • diskusia na témy podľa vášho želania

Harmonogram:

08:30 – 09:00 pripojenie k webináru
09:00 – 11:00 prednáška

Lektor:  JUDr. Marcela Macová, PhD. –  absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite
Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

 

Organizačné pokyny

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

  bez DPH     20%  DPH         Celkom
Online webinár 50,00 €     10,00 € 60,00 €

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava webinára, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 121021.

Ako bonus získa každý účastník webináru:

• Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu
• Videozáznam z webinára na 30 dní

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, T: 037 – 73 367 54, F: 037 – 73 367 39,  E: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top