Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár s Mgr. Miroslavou MošonovouV oblasti vysielania zamestnancov do zahraničia má opäť dôjsť k ďalším legislatívnym zmenám. Na webinári s Mgr. Miroslavou Mošonovou, ktorá profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, sa jednak oboznámite s týmito novinkami a zároveň si osvojíte všetky súčasne potrebné znalosti. Konkrétne o povinnostiach zamestnávateľa pri vysielaní do zahraničia, zisťovaní podstatných informácií pre uskutočnenie vyslania, zasielaní oznámení o vysielaní príslušným orgánom štátov, do ktorých sú zamestnanci vysielaní, o uplatniteľnosti práva a jeho vymáhaní či mnohé iné. V rámci webinára bude navyše možné konzultovať problematické situácie, s ktorými sa stretávate vo svojej praxi.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 14. september 2021, (utorok)

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová

Program:

  • Ako rozlíšiť vysielanie do zahraničia od zahraničnej pracovnej cesty
  • Vysielanie zamestnancov na Slovensko
  • Vysielanie pracovníkov do zahraničia
  • Uplatniteľná legislatíva
  • Nároky vyslaných zamestnancov
  • Výmena informácií a spolupráca medzi členskými štátmi Európskej únie
  • Štátni príslušníci tretích krajín
  • Otázky a odpovede

Harmonogram:

08:30 – 09:00: pripojenie k webináru

09:00 – 11:00: prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Mgr. Miroslava Mošonová – má vzdelanie a dlhoročné skúsenosti orientované na oblasť ekonomiky, riadenia podnikov a ľudských zdrojov. profesionálne pôsobí v inšpekcii práce, kde sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov a problematiku legálnej zamestnávania. Venuje sa aj pracovným aktivitám na medzinárodnej úrovni, okrem iného pôsobí aj ako jeden zo zástupcov Slovenskej republiky v Platforme boja proti nedeklarovanej práci. Aktuálne sa venuje aj poradenskej činnosti.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu: 50,00 €  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 140921.  

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top