Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa Vás pozýva na odborný webinár s Ing. Júliou Pšenkovou. Na webinári sa z pohľadu účtovníka, mzdového účtovníka či personalistu naučíte správne vykonávať cestovné náhrady pri tuzemských pracovných cestách. Okrem toho, že poznáte legislatívne pravidlá vysielania zamestnancov na území Slovenska, zvládnete na konci dňa samostatne vyúčtovať pracovnú cestu a s ňou súvisiace výdavky.

Miesto konania: Webinár, online

Dátum konania: 30. september 2021, (štvrtok)

Lektor: Ing. Júlia Pšenková

Program:

  • definícia pracovnej cesty
  • osoby s nárokom na cestovné náhrady
  • príkaz na pracovnú cestu
  • stravné
  • cestovné výdavky
  • ubytovanie
  • ostatné výdavky
  • použitie motorového vozidla na pracovnej ceste
  • vyúčtovanie pracovnej cesty
  • zhrnutie problematiky a  diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00: pripojenie k webináru

09:00 – 11:00: prednáška spojená s diskusiou

Lektor: Júlia Pšenková – špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Organizačné pokyny
Uzávierka prihlášok:
  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu: 50,00 €  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 100921.  

Ako bonus získa každý účastník webináru: Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu. Videozáznam z webinára na 30 dní.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

 

Go to Top