Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

NRK SOPK v spolupráci s RELIA s.r.o. Vás pozýva na odborný webinár s RNDr. Jozefom Mihálom: „Čas skrátenej práce“. Hlavnou témou webinára je nový zákon o podpore v čase skrátenej práce. Pozrieme sa ale aj na možnosti pri zamestnávaní Ukrajincov, na zmeny v stravovaní zamestnancov od 1.4.2022 a na ďalšie aktuálne témy a v rámci diskusie si môžete vyjasniť aj prípadné problematické prípady pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021.

 • Miesto konania: Webinár, online
 • Dátum konania: 23. marec 2022, (utorok)
 • Trvanie: 09:00 – 14:30, obedňajšia prestávka 11:30-12:00 a dve 10 minútové prestávky,

Program

 1. “Prvá pomoc”za január až marec 2022.

Na úvod si pripomenieme, aké príspevky mohli a stále ešte môžu čerpať zamestnávatelia za mesiace január a február 2022 a SZČO za mesiace január až marec 2022.

 1. Zákon o podpore v čase skrátenej práce.

Od 1. marca 2022 je účinný nový zákon o podpore v čase skrátenej práce.

Nové pravidlá sú komplikované, treba ich správne pochopiť a vopred sa pripraviť, aby ste nepremeškali možnosť čerpať „podporu v čase skrátenej práce“ už od marca.

Na webinári si do hĺbky vysvetlíme, ako bude tento nový nástroj fungovať:

 • filozofia a zmysel nového zákona
 • dohoda so zástupcami zamestnancov alebo dohoda so samotnými zamestnancami alebo s rozhodcom o podaní žiadosti o podporu
 • čo je to vonkajší faktor, kedy má zamestnávateľ obmedzenú činnosť a kedy je zamestnávateľ v čase skrátenej práce
 • aké podmienky musí splniť zamestnávateľ a na akých zamestnancov môže zamestnávateľ poberať podporu
 • vzorec na výpočet podpory, maximálna možná výška podpory
 • žiadosť o poskytnutie podpory
 • obdobie poskytovania podpory
 • príklady (na základe ktorých všetko pochopíte)
 • súvisiace dôležité zmeny v Zákonníku práce
 • poistné na financovanie podpory, kto ho platí, v akej výške a za akých zamestnancov, a aký je súvis s poistením v nezamestnanosti
 • oslobodenie prijatej podpory od dane z príjmov a s tým spojené súvislosti a dôsledky
 1. Aktuality
 • zamestnávanie Ukrajincov
 • stravovanie zamestnancov od 1.4.2022
 • novela Zákonníka práce a zákona o sociálnom poistení – zamestnávanie pracovníkov vykonávajúcich vymedzené sezónne práce
 • ďalšie zmeny v zákone o sociálnom poistení
 • problémy pri ročnom zúčtovaní za rok 2021 (diskusia)

Lektor: RNDr. Jozef Mihál – v rokoch 2010 – 2012 pôsobil ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2012 je poslanom NR SR. V roku 2007 založil spoločnosť RELIA s.r.o., prostredníctvom ktorej dodnes poskytuje podnikové a ekonomické poradenstvo. Popri svojej profesii sa venuje aj vydavateľskej a lektorskej činnosti, ktorá zahŕňa prednášanie na konferenciách, seminároch a školeniach na témy daní, odvodov, pracovného práva, účtovníctva alebo mzdového účtovníctva. 

Organizačné pokyny:

Pred webinárom Vám pošleme rozsiahly materiál vo formáte „pdf“.

Počas webinára môžete zadávať otázky formou diskusie v chate („čete“).

Pripojenie: Na účasť na webinári nie je potrebné žiadne mimoriadne technické alebo softvérové vybavenie, stačí mať pripojenie na internet.

Uzávierka prihlášok:  Vašu záväznú prihlášku očakávame 3 dni pred konaním  webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu:  70,00  + DPH

V cene účastníckeho poplatku je zahrnutá organizačná príprava odborného školenia, pracovné materiály. Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 5 dní pred konaním seminára,  TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 230322.

Organizačný garant: Ing. Ivan Belka, T: 037-7336754, F: 037-73 367 39, E: ivan.belka@sopk.sk  

Go to Top