Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2022 (kurzarbeit, stravovanie zamestnancov a zmeny v sociálnej poisťovni), webinár“Zmeny v sociálnom poistení od 1. 4. 2022, zavedenie trvalého systému kurzarbeit či stravovanie zamestnancov sú v mnohých mzdových a personálnych oddeleniach témou číslo jedna. Ak sa potrebujete zorientovať v sérii týchto legislatívnych noviniek alebo máte nezodpovedané otázky, ste na správnom mieste. O najdôležitejšie informácie sa s vami podelí RNDr. Jana Motyčková.

V súvislosti so systémom kurzarbeit si objasníme, do akej výšky je možné získať podporu, aké podmienky musia byť splnené, ako sa podpora dotkne zamestnancov a tiež to, ako správne podať žiadosť.

V súvislosti s poskytovaním stravovania podľa Zákonníka práce definujeme podmienky, za ktorých možno stravovanie oslobodiť od dane z príjmu, a poradíme, ako vyriešiť otázku stravovania pri kratších úväzkoch, pri nadčasoch, dohodároch, konateľoch a podobne.

Dátum a miesto konania:  21. apríl 2022, (štvrtok), webinár
Lektor:  RNDr. Jana Motyčková

 Program:

Zmeny v sociálnom poistení od 1.4.2022

 • Úprava ochrannej lehoty pre tehotné
 • Zmeny v podpornej dobe, zmeny v nároku na nemocenské dávky, započítanie dôb

Elektronické potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a zmeny v oznamovacích povinnostiach pri PN, výplata dávok, prechodné obdobie

 • Zmeny v započítaní dôb pre dôchodky a dávky v nezamestnanosti

Kurzarbeit – podpora v čase skrátenej práce od 1.3.2022

 • Podmienky poskytnutia podpory u zamestnávateľa a u zamestnanca
 • Žiadosť o podporu a výška podpory
 • Oslobodenie od dane, poistné
 • Zmeny v sociálnom poistení  v súvislosti s kurzarbeit
 • Zmena výkazu preddavkov na ZP
 • Určenie čerpania dovolenky zamestnancovi

Stravovanie zamestnancov

 • Poskytovanie stravovania podľa Zákonníka práce
 • Oslobodenie stravovania od dane z príjmu – podmienky
 • Možnosť využitia § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov
 • Rozšírenie možnosti stravovania interným predpisom
 • Stravovanie pri kratších úväzkoch, pri nadčasoch, dohodárov, konateľov

Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška
11:00 – 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 – 15:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor: RNDr. Jana Motyčková –  odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie s dlhoročnými lektorskými skúsenosťami. V súčasnosti okrem lektorskej činnosti pôsobí ako spoločník a zároveň programátor – analytik mzdového softvéru v spoločnosti SOMI Trenčín spol. s r. o.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Účastnícky poplatok obsahuje cenu školenia, organizačné náklady, pracovné materiály. Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    70,00 €      14,00 €    84,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 210422.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

Go to Top