Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár „Ako zvládnuť daňovú kontrolu“ s JUDr. Ing. Petrom Schmidtom. Je všeobecne známe, že pre daňovníka môže znamenať daňová kontrola zaplatenie vyššej dane, ako bola priznaná v daňovom priznaní, prípadne vyplatenie nadmerného odpočtu v nižšej výške, ako bol vykázaný v daňovom priznaní. Na webinári sa dozviete, čo na vás čaká počas daňovej kontroly a ako sa na ňu pripraviť. Je dobré rozumieť požiadavkám správcu dane prichádzajúcim v priebehu daňovej kontroly a identifikovať moment, kedy správca dane prenáša dôkazné bremeno na daňový subjekt. Ďalej bude reč o tom, čoho sa môžete domáhať a čo ste povinní strpieť. Poukážem na chyby, ktorých je dobré sa vyvarovať. Cieľom seminára je, aby účastníci porozumeli úskaliam daňovej kontroly, t. j. čo sa odporúča nepodceniť.

Dátum a miesto konania:  2. marec 2022, (streda), webinár
Lektor:  JUDr. Ing. Peter Schmidt

 Program:

  • Začiatok daňovej kontroly a jej priebeh
  • Čoho sa domáhať počas daňovej kontroly (vaše práva)
  • Čo treba strpieť počas daňovej kontroly (vaše povinnosti)
  • Kto znáša dôkazné bremeno počas daňovej kontroly
  • Ako sa pripraviť na daňovú kontrolu s ohľadom na rozsah dôkazného bremena
  • Čo nasleduje po daňovej kontrole (vyrubovacie konanie)
  • Kedy je daň vyrubená po daňovej kontrole a kedy je splatná
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 13:00 prednáška

Lektor:   JUDr. Ing. Peter Schmidt je daňovým poradcom, pričom daňovému poradenstvu sa venuje od roku 2007. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť DPH a problematiku daňových kontrol.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na seminári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 020322.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top