Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nitrianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Poradcom podnikateľa, s.r.o. Vás pozýva na webinár Ako vykonávať marketing podľa nového zákona o elektronických komunikáciách od 1. 2. 2022 v súlade s GDPR, webinár“.

Dozviete sa ako sa menia pravidlá priameho marketingu s príchodom (od 1. 2. 2022) nového zákona o elektronických komunikáciách, ako účastník získate dokonalý prehľad o tom, ktoré všetky zákutia marketingu sú novým zákonom regulované. Hovoriť budeme o novinkách v oblasti cookies, pri používaní analytických nástrojov, ako je Google Analytics, spracúvaní dát z mobilných aplikácií, oslovovaní zákazníkov formou telemarketingu a email marketingu, ale aj o avizovaných novinkách, ktoré by malo zaviesť ePrivacy nariadenie. Cieľom webinára je napomôcť vám zosúladiť vaše marketingové činnosti nielen s týmto predpisom, ale aj s priebežne upravovanými pravidlami GDPR a s posledným vývojom praxe v zahraničí.

 

Dátum a miesto konania:  15. marec 2022, (utorok), webinár
Lektor:  Jakub Berthoty, LL.M.

 Program:

  • Používanie cookies a podobných technológií
  • Používanie analytických nástrojov, ako napr. Google Analytics
  • Spracúvanie dát pri správe mobilných aplikácií
  • Používanie nástrojov sociálnych sietí na komunikáciu, reklamu, cielené kampane, sledovanie užívateľov
  • Telemarketing a marketing emailom v novom režime
  • Využívanie telemarketingových a databázových agentúr
  • Avizované novinky, ktoré by malo zaviesť ePrivacy nariadenie
  • Diskusia

Harmonogram:

08:30 – 09:00 prezentácia účastníkov školenia
09:00 – 11:00 prednáška spojená s diskusiou

Lektor:   Jakub Berthoty, LL.M. je autorom a realizátorom myšlienky advokátskej kancelárie úzko špecializovanej na oblasť súkromia a technológií. Pomáha organizáciám pri ochrane súkromia a technológií so zameraním na GDPR a ePrivacy. V minulosti pracoval v medzinárodnej kancelárii Kinstellar a študoval v Bratislave a Londýne. Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Dagital Legal, s.r.o.

Organizačné pokyny 

Uzávierka prihlášok:

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním webinára. V opačnom prípade Vám nebudeme môcť garantovať miesto na webinári. Potvrdenie účasti: registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky. Prihláška sa doručením považuje za záväznú.

Účastnícky poplatok:  za jednu osobu

Miesto    bez DPH        20% DPH            Celkom
webinár, online    50,00 €      10,00 €    60,00 €

Za každú prihlásenú osobu uhraďte poplatok na Nitriansku regionálnu komoru SOPK najneskôr 3 dni pred konaním  seminára, TATRA  BANKA  Nitra, účet: 2629290083/1100, IBAN SK37 1100 0000 0026 2929 0083,  VS: 150322.

Ako bonus získa každý účastník webináru:
Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu.
Videozáznam z webinára na 30 dní. 

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

Go to Top