Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Nachádzame sa v turbulentnej dobe, keď často nevieme, čo nás čaká o pár mesiacov. Napriek tomu sú manažéri zodpovední voči majiteľovi, aby im zverená firma bola finančne zdravá bez významných rizík, s dobrými obchodnými a ekonomickými výsledkami, alebo aby prekonala ťažké obdobie s čo najmenšími stratami. Tí odvážnejší využívajú súčasnú dobu ako príležitosť na transformáciu do novej podoby a na expanziu do nových oblastí.
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie na tému „Ako nastaviť kontroling v malej a strednej firme?“. Cieľom pripravovaného webinára je priblížiť jeho účastníkom štruktúru kontrolingu v malej a strednej firme spolu s postupom na jeho zavedenie. Webinár bude lektorovať skúsený odborník s dlhoročnou praxou Dr. Milan Veščičík, senior expert poradenskej spoločnosti GRADIENT 5, s.r.o.  a znalec v odvetví kontroling.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktoré riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.

Dátum: streda, 18. august 2021

Miesto: ONLINE

Čas konania: 09:00 – 15:00 hod.

Cena: BEZPLATNE

Organizátor: SARIO Národný projekt

Kontakt:  Jana Jarošová, T: 0910 828 215, E: jana.jarosova@sario.sk 

Program webinára: 

08:45 – 09:00   Pripojenie na webinár

09:00 – 12:00   Čo je to finančne a ekonomicky zdravá firma? Prečo sa oplatí nielen v dnešnej dobe sledovať ekonomické zdravie pomocou kontrolingu?

  • Ktoré oblasti kontrolingu sú dôležité v rôznych typoch firiem?
  • Ako súvisí kontroling s firemnou stratégiou?
  • Základy finančnej analýzy ako východisko pre kontroling
  • Kontroling nákladov, výnosov a zisku

12:00 – 12:30   Prestávka

12:30 – 15:00   Kontroling majetku a záväzkov

  • Produktový kontroling
  • Obchodný kontroling
  • Základné oblasti kontrolingového plánovania v praxi
  • Postup zavedenia kontrolingu

15:00 – 15:30   Individuálne otázky, diskusia

Drobné zmeny programu vyhradené

Lektor: Dr. Milan Veščičík – riaditeľ poradenskej spoločnosti GRADIENT 5, je skúsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti finančných a podnikových analýz, tvorby podnikateľských plánov, stratégií, implementácii kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz a optimalizácií. Je tiež znalcom v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie kontroling, zapísaný v Zozname znalcov vedenom na Ministerstve spravodlivosti SR.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 12. augusta 2021 prostredníctvom registračného formulára.

Organizačný garant:   Ing. Ivan BELKA, tel.: 037 – 73 367 54, fax: 037 – 73 367 39,  e-mail: ivan.belka@sopk.sk

 

 

 

Go to Top