Trnavská regionálna komora SOPK zorganizovala dňa 15.11. 2021 stretnutie s veľvyslancom Ruskej federácie a jeho sprievodom. Stretnutia sa zúčastnilo takmer 30 firiem z rôznych sektorov. Pána veľvyslanca sprevádzali radkyňa, vedúci protokolu, obchodný zástupca a radca obchodného zástupcu veľvyslanectva Ruska na Slovensku. Stretnutie sa začalo pracovným stretnutím s predstaviteľmi Trnavskej RK SOPK a potom stretnutím s firmami. Stretnutie otvoril predseda predstavenstva TTRK SOPK a odovzdal slovo pánovi veľvyslancovi. Po príhovore pána veľvyslanca sa firmy predstavovali a prezentovali svoje obchody a zámery smerom na ruský trh. Potom nasledovala diskusia a individuálne rozhovory firiem so zástupcami obchodného zastupiteľstva. Podujatie i napriek nepriaznivej situácii spôsobenej pandémiou sa uskutočnilo prezenčne pri dodržaní platných nariadení a firmy podujatie hodnotili veľmi pozitívne.