Ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách tak, aby spĺňali požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0)?

Odpoveď poskytne projekt „Educate for future – EDU 4 future“.

Aktivity
Kick off meeting
IO1:  Medzinárodná metodika pre tvorbu  hodnotiacej správy a príkladov dobrej praxe -Country Report (jazykové verzie  SKEN; CZ, DE, Slo; IT)
IO2. Hodnotiace  správy o krajine (country reports) a príkady dobrej praxe partnerov:

IO3. Medzinárodná analýza- benchmarking
IO4. Príručka odporúčaní ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách
Podujatia pre verejnosť doma a v zahraničí

AKTUÁLNE REALIZUJEME: Správu  o krajine a príklady dobrej praxe (IO2)

Publikačné výstupy
Info článok OPH VI/ 2021
Tlačová správa 30.5.2021 (_EN)
Info článok OPH XII/2020
Tlačová správa 30.11.2020
Info článok OPH XI/2020

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci komunitárneho programu ERASMUS+
Komponent : KA202 Inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave
Kód projektu: 2020-1-SK01-KA202-078375
Doba riešenia: 11/2020 – 12/2022 (26 mesiacov)

 

Projekt v SR podporujú:

TSK, Matador Group; SOŠ Dubnica n. V

Partneri projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava (Lead partner)
TREXIMA, s.r.o. Zlín
Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Dresden
ConPlusUtra GmbH, St. Pölten
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., Verona
G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p., Ljubečna

Bližšie informácie: Ján Václav, Ľubica Žovincová
sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834