Ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách tak, aby spĺňali požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0)?

Odpoveď poskytne projekt „Educate for future – EDU 4 future“.

Aktivity
Kick off meeting
1. Medzinárodná metodika
2. Príručka prípadov osvedčenej praxe
3. Medzinárodná analýza- benchmarking
4. Príručka odporúčaní ako prispôsobiť vzdelávacie programy na stredných školách
Podujatia pre verejnosť doma a v zahraničí

AKTUÁLNE REALIZUJEME: Správu  o krajine a príklady dobrej praxe (IO2)

Publikačné výstupy
Tlačová správa 26.11.2020
Info článok OPH XI/2020

Všeobecné informácie o projekte:
Projekt je ralizovaný v rámci komunitárneho programu ERASMUS+
Komponent : KA202 Inovácie v odbornom vzdelávaní a príprave
Kód projektu: 2020-1-SK01-KA202-078375
Doba riešenia: 11/2020 – 12/2022 (26 mesiacov)

Partneri projektu:
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava (Lead partner)
TREXIMA, s.r.o. Zlín
Akademie für berufliche Bildung gGmbH, Dresden
ConPlusUtra GmbH, St. Pölten
t2i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., Verona
G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p., Ljubečna

Bližšie informácie: Ján Václav, Ľubica Žovincová
sopkrktn@sopk.sk; Tel: 032 6523834