on-line tréning: Tajomstvá asertivity a efektívnej komunikácie

Webinár

Cieľ a charakteristika tréningu: Tréning prezentuje techniky a účinné metódy asertívneho správania použiteľné v rôznych situáciách (rozhodovací proces, porady, motivačné rozhovory a i.) Je zameraný na spoznanie a uvedomenie si vlastného [...]

Go to Top