Valné zhromaždenie KRK SOPK 2021

Per rollam

V súlade so Stanovami SOPK schválenými Zhromaždením delegátov SOPK dňa 29.4.1999 v Bratislave, zvoláva Predstavenstvo Košickej regionálnej komory SOPK pravidelne raz za rok Valné zhromaždenie KRK SOPK. Termín Valného zhromaždenia Košickej [...]

Go to Top