Podnikateľská misia pri príležitosti slovinského predsedníctva v Rade EÚ

Ľubľana Ľubľana

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci so slovinskou agentúrou SPIRIT Slovenia pripravujú podnikateľskú misiu zameranú na sektor informatizácie a informačno-komunikačných technológií. Podnikateľská misia bude prebiehať 16. – 18. novembra 2021 v hlavnom meste Ľubľana s nadväzujúcou [...]

Go to Top