MIDEST Paríž 2021

EUREXPO LYON Francúzsko,

Organizátor národného stánku Agentúra SARIO v rámci národného projektu 'Podpora internacionalizácie MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 [...]

Go to Top