WCM: WORLD CLASS MANUFACTURING – TRÉNINGOVÝ PROGRAM V JAPONSKU

Centrum pre spoluprácu EÚ a Japonska vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí pre uchádzačov na tréningový program WCM (WORLD CLASS MANUFACTURING), ktorý sa uskutoční v budúcom roku v Japonsku.

Päťdňové školenie poskytuje hĺbkovú analýzu japonskej metodiky výroby s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov z EÚ. Program ďalej poskytuje:

  • prednášky a semináre expertov z oblasti priemyslu v Japonsku,
  • návštevy spoločností a prehliadky závodov (Gemba Walk),
  • post-visit diskusie a mnoho viac.

MSP budú mať nárok na grant vo výške 600 EUR na čiastočné pokrytie nákladov na misie (cestovné a ubytovanie), ktoré organizátori nepokrývajú.

Školenie: 7.-11. marca 2022

Termín uzávierky prihlášok: 25. novembra 2021

Pre doplňujúce informácie, sa neváhajte obrátiť priamo na kontakt uvedený na webe, kde môžete nájsť aj prelink na prihlášku.