Nová projektová výzva pre MSP otvorená

Zapojte sa a zabojujte o 60 000 € na svoj technologický experiment!

 

Boosting Widening Digital Innovation Hubs (BOWI)
Od 15.12.2021 je zverejnená projektová výzva BOWI, vďaka ktorej máte šancu získať 60 000 € na realizáciu Vášho technologického experimentu. Možnosť žiadať o podporu pre Vaše inovatívne projekty (Open Call) je otvorená do 16.02.2022.

Digitálny inovačný hub DIH TECHNICOM organizačne zabezpečuje podporu schémy kaskádových projektov a bude Vás v prípade záujmu ochotne sprevádzať celým procesom žiadosti. Radi Vám poskytnú všetko potrebné poradenstvo a konzultácie nielen počas prípravy žiadosti o podporu, ale  predovšetkým počas samotnej realizačnej fázy, vrátane mentorskej a expertnej podpory. Neobmedzená konzultačná podpora DIH TECHNICOM je príležitosťou získať financovanie pre Vaše aktivity a dosiahnuť tak reálny progres Vašej spoločnosti v oblasti digitálnych inovácií.

VIAC INFORMÁCIÍ O VÝZVE

Komplexnejšie informácie o projekte a nadchádzajúcich podujatiach ako aj všetky potrebné linky budú uverejňované na webstránke DIH TECHNICOM a tiež na kanáloch sociálnych sietí.