Možnosti obchodnej spolupráce s Tureckom

Na základe informácií od Ministerstva obchodu Türkiye republiky si Vám dovoľujeme dať do pozornosti možnosť účasti slovenských spoločností na veľtrhoch a v Programe medzinárodnej misie kupujúcich. Tie budú organizované Úniou exportérov v koordinácii s Ministerstvom obchodu Türkiye republiky počas mesiacov marec a apríl 2022.

Program medzinárodnej misie kupujúcich zahŕňa bilaterálne stretnutia s tureckými spoločnosťami, inštruktáž a tiež návštevu miestnych veľtrhov a priestorov spoločností.

Ubytovanie s raňajkami je hradené Ministerstvom obchodu Türkiye republiky.

Viac detailov ohľadom termínov veľtrhov, deadlinov pre prihlášky či podmienok účasti nájdete v nižšie uvedených dokumentoch:

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na:
Nihan ODABAŞI ŞANSEVER – Obchodná radkyňa
Obchodné zastupiteľstvo
Veľvyslanectvo Tureckej republiky v Bratislave
Tel: +421 2 54 43 00 43
E-mail: bratislava@ticaret.gov.tr