Košická regionálna komora SOPK Vám dáva do pozornosti SME Climate HUB, ktorého zakladajúcim partnerom je Medzinárodná obchodná komora (ICC).

SME Climate HUB v spolupráci s Oxfordskou univerzitou poskytuje konkrétnu podporu na vašej ceste k zníženiu emisií na polovicu do roku 2030 a dosiahnutiu čistých nulových emisií do roku 2050.

Nástroje a odporúčania, ktoré nájdete na webe SME Climate HUB slúžia na podporu pri meraní vašich emisií, rozvoji vašej klimatickej stratégie, znižovaní vlastných emisií a emisií vo vašom hodnotovom reťazci.

Jednotlivé odporúčania zahŕňajú interaktívne nástroje, príručky, prípadové štúdie, webové semináre a správy, ktoré sa budú časom rozširovať.

SME Climate HUB