Dávame Vám do pozornosti štvrtý ročník projektu agentúry SARIO „Prax pre univerzity, riešenia pre firmy“, ktorý je zameraný na prepájanie akadémie s praxou.

V rámci projektu majú firmy možnosť do 17. DECEMBRA 2021 predkladať:

  • návrhy oblastí pre vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s fakultou
  • ponuky stáží pre študentov
  • témy bakalárskych, diplomových a dizertačných prác na základe zadaní z praxe, ktoré potrebujú vyriešiť
  • ponuky cases studies v rámci výučby predmetov

Prečo sa zapojiť?

Získate možnosť nadviazať nové partnerstvá, podchytiť si mladé talenty, spropagovať sa medzi budúcimi potenciálnymi zamestnancami a navyše Vám spolupráca s univerzitami prinesie nové možnosti aj v oblasti inovácií a výskumu.

Ako to funguje ?
Agentúra SARIO spáruje predložené témy od firiem s fakultami a usporiada online matchmakingové podujatia, na ktorých budú mať výskumníci, profesori a študenti možnosť nadviazať priamy kontakt a naštartovať spoluprácu.

ZOZNAM ZAPOJENÝCH FAKÚLT

VIAC INFORMÁCIÍ