Možnosti nearshoringu výrobných kapacít do Bosny a Hercegoviny

Na základe informácie od Veľvyslanectva Bosny a Hercegoviny v Prahe Vám dávame do pozornosti podujatie 11th International Business and Investment Conference – Sarajevo Business Forum, ktoré sa uskutoční v dňoch 11.-12.05. 2022 v Sarajeve.

Hlavné témy podujatia:

  • Investičné príležitosti v Bosne a Hercegovine
  • Potenciál pre založenie výrobných závodov v BaH pre export na trhy EÚ
  • Nearshoring – možnosti realokácie výrobných kapacít európskych spoločností do regiónu JV Európy

Viac informácií o podujatí: https://www.sarajevobusinessforum.com/en/