Dávame Vám do pozornosti online portál EÚ Your Europe: Praktické otázky, praktické odpovede, ktorý je spravovaný Európskou komisiou – Generálnym riaditeľstvom pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW).

Your Europe predstavuje jednotný digitálny portál zabezpečujúci uľahčenie online prístupu k informáciám, ako aj asistenčným službám, ktoré občania a podniky potrebujú, keď chcú žiť, pracovať, podnikať, či študovať v inej krajine EÚ.