SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje informovať o možnosti účasti na okrúhlych stoloch, kde sa stretnú predstavitelia sociálnych podnikov a iných firiem, posilňujúcich spoločenskú zodpovednosť svojho podnikania. Cieľom je sieťovanie a vytváranie vzájomne výhodných a fungujúcich obchodných partnerstiev, ktoré posilnia podnikanie „bežných“ firiem budovaním obchodnej spolupráce so silným spoločenským prínosom.

Podujatia pripravuje Centrum vedecko – technických informácií SR v spolupráci s národnou platformou subjektov sociálnej ekonomiky – Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku.

TERMÍNY:

  • 21.02.2022 od 10:00, Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 840 05 Bratislava
  • 28.02.2022 od 10:00, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Boženy Němcovej 5, 040 01 Košice

Podujatia sú organizované v rámci medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE, ktorý má za cieľ podporiť takúto obchodnú spoluprácu, prospešnú pre Vás i pre ostatných.

Z okrúhlym stolom sa stretnú zástupcovia „bežných“ firiem a sociálnych podnikov. Budú Vám predstavené existujúce úspešné modely takejto spolupráce, vysvetlené príležitosti, ktoré sa v nej skrývajú a ponúknuté možnosti, ako takúto úspešnú spoluprácu nadviazať.

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) je národnou platformou pre sociálnu ekonomiku, ktorá združuje 110 subjektov zo všetkých krajov SR, najmä sociálne podniky, ale aj tzv. pomáhajúce organizácie – neziskovky, mimovládky, akademické a finančné inštitúcie, ktoré podporujú sociálne podnikanie v SR. ASES je v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomiky štátom uznaná strešná organizácia (osvedčenie v prílohe).

Viac informácií o ASES

Počas minulého roka sa ASES zapojila do spolupráce s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ktoré je slovenským partnerom v medzinárodnom projekte CE RESPONSIBLE, zameranom na podporu obchodných partnerstiev „bežných“ a sociálnych podnikov. Sociálne podniky, ktorých je dnes v SR vyše 430, totiž nie sú charitatívnymi organizáciami: ich zmyslom síce je zamestnávať znevýhodnených ľudí (najmä zdravotne postihnutých, dlhodobo či nízkokvalifikovaných, bezdomovcov, ale aj matky po materskej dovolenke, resp. osamelé matky s deťmi), ale zároveň musia udržateľne podnikať. Preto dnes ponúkajú celú škálu produktov a služieb a predstavujú dôveryhodných obchodných partnerov.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie sa podujatia uskutočnia online.

REGISTRÁCIA

POZVÁNKA