Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu od MZVaEZ SR ohľadom nových požiadavky pre dovoz potravín do Číny od 1.1. 2022.

Veľvyslanectvo SR v Pekingu si Vás dovoľuje informovať o nových podmienkach Generálnej administratívy colnej správy ČĽR (GACC, ktorá mení od 1. januára 2022 podmienky pre dovoz potravín zo zahraničia do Číny pre výrobcov, exportérov aj importérov. Zmeny definujú vyhlášky GACC č. 248 a č. 249 a týkajú sa najmä procesu registrácie výrobcov, ale aj vývozcov, dovozcov a označovania obalov.

VIAC INFORMÁCIÍ