ITMA INDUSTRY SUMMIT: FOCUS ON INNOVATION

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na online podujatie – ITMA Industry Summit, ktoré sa bude konať dňa 21.10.2021.

Vďaka digitálnej transformácii a sile nových technológií sa tradičné výrobné odvetvie ocitlo na križovatke. Výrobné spoločnosti sa musia prispôsobiť rapídnemu rozvoju, ktorý so sebou prináša 4. priemyselná revolúcia. Informačné technológie ponúkajú riešenia v oblasti automatizácie vrátane IoT (Internet of Things), Big Data, AI (Artificial Intelligence), Edge Computingu, ktoré so sebou prinášajú výhody zvýšenej produktivity, zlepšenej kvality a znížených nákladov.

Konferencia vznikla s cieľom vytvoriť platformu, ktorá spojí IT & priemysel – s cieľom zamerať sa na inovácie. Má tri základné ciele:

  • pripraviť sa na transformáciu v priemysle,
  • vytvoriť komunitu odborníkov,
  • naštartovať biznis.

Príďte a staňte sa súčasťou komunity IT špecialistov a odborníkov vo výrobnom priemysle, ktorí spoločne zadefinujú budúcnosť výroby. REGISTRÁCIA

VIAC INFORMÁCIÍ o programe konferencie.