Uvažujete nad automatizáciou alebo implementáciou robota vo Vašej spoločnosti?

#HowToRobot je prvé digitálne robotické centrum na svete. Cieľom je poskytnúť priemyselnému odvetviu základ pri realizácii obchodného potenciálu automatizácie a robotov. #HowToRobot buduje most medzi fyzickým a digitálnym svetom a pomáha dodávateľom a zákazníkom, ktorí investujú do automatizácie, nájsť kontakty a prepojenia prostredníctvom tejto platformy. V súčasnosti hub spolupracuje s priemyselnými združeniami a skupinami v celej Európe na ďalšom posilňovaní ich sietí a poskytovaní prístupu k nášmu automatizačnému systému.

V roku 2020, spoločnosť Gain & Co spustila #HowToRobot, digitálnu platformu na spájanie kupujúcich a predávajúcich robotickej technológie. #HowToRobot má adresár, ktorý obsahuje viac ako 15 000 dodávateľov robotov (111 z nich je v SR) a globálnu užívateľskú základňu.

NOVINKA – porovnávanie cien online
Slovenské podniky používajúce roboty môžu prostredníctvom tejto platformy po prvýkrát jednoducho porovnávať ceny priemyselných robotov a produktov, ktoré s nimi súvisia – online. Online platforma týmto umožní zvýšenie transparentnosti trhu s robotmi.

Gain&Co
Gain & Co je nezávislá poradenská spoločnosť v oblasti automatizácie a robotiky, ktorá bola založená v roku 2017 so sídlom v Dánsku, s cieľom pomôcť firmám využívať robotickú technológiu najoptimálnejším spôsobom. Počas posledných rokov spoločnosť poskytla poradenstvo viac ako 200 firmám na celom svete.

Spoločnosť tiež spolupracuje na rôznych projektoch s najväčšou dánskou priemyselnou asociáciou: Dansk Industri

Pre viac informácií o projekte kontaktujte prosím p. Luciu Krcheňovú:
E-mail: lkr@gainco.dk
Tel.č.: +45 51 24 41 08
www.howtorobot.com

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]