AKO EFEKTÍVNE OBCHODOVAŤ S ČÍNOU?

Dňa 5.augusta 2021 sme v Košiciach privítali mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike, J.E. Sun Lijie, a obchodného radcu veľvyslanectva pána Yu Xuxien. Pri tejto príležitosti sa s delegáciou z veľvyslanectva mali možnosť osobne stretnúť a získať tak priame kontakty aj podnikatelia z Košického a Prešovského kraja.

Podujatie bolo určené pre všetkých, ktorí už s Čínou obchodujú ako aj pre tých, ktorí by mali záujem preniknúť na tento trh v budúcnosti a prípadne získať informácie o obchodných a investičných charakteristikách.

Počas stretnutia mali účastníci možnosť diskutovať na aktuálne témy, ktoré ich v súvislosti s trhom ČĽR zaujímajú ako napríklad oblasť prepravy, kontroly kvality, možností uplatnenia sa na trhu, hľadanie vhodných dodávateľov, e-commerce či špecifické otázky týkajúce sa získavania investícií a spolupráce v konkrétnych odvetviach.