Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Workshopy nielen pre kreatívcov

Pozývame Vás na workshopy nášho člena Creative Industry Košice, ktoré Vám pomôžu správne aplikovať digitálne dáta do priemyselnej výroby a tiež zoptimalizovať procesy vo firme vďaka metodike Service design.

1. DIGITÁLNE DÁTA V PRIEMYSELNEJ VÝROBE
TERMÍN: 27.1.2022, online

Správna príprava dát pre modernú priemyselnú výrobu je stále veľkou bariériou pri efektívnej spolupráci medzi kreatívnym priemyslom a výrobnými spoločnosťami. Tento workshop má za cieľ pomôcť demystifikovať nejasnosti a predostrieť spôsob ako správne pristúpiť k tvorbe dát, aby sa minimalizovala chybovosť a zvýšila tak kvalita spolupráce a výrobku samotného.

2. SERVICE DESIGN WORKSHOP
TERMÍN: 28.1.2022, online

Metodika Service design sa stáva nevyhnutnou súčasťou optimalizácie procesov všetkých významných a progresívnych spoločností doma i v zahraničí. Aplikácia stratégií následne prináša viac spokojných zákazníkov. Spoločne sa pozrieme na príležitosti v potrebách vašich zákazníkov a na prípadových štúdiách overíme potenciál nových produktov a služieb.

VIAC INFORMÁCIÍ O WORKSHOPOCH

REGISTRÁCIA NA WORKSHOPY

Účasť na oboch workshopoch je bezplatná, no počet miest je limitovaný. Organizátori si vyhradzujú právo na úpravu programu a prípadnú zmenu termínu z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie.

Go to Top